Jak vrátit objednávku

Jak vrátit objednávku

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních , a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Pokud nebudete vrácení objednávky vyřizovat návštěvou naší provozovny, zboží odešlete doporučeným balíkem bez dobírky (např. Česká pošta) nebo případně po domluvě jinou přepravní společností, na adresu:

Obchodní dum Horák & Horáková

BEAKO spol. s r.o.

Vnoučkova 840

256 01 Benešov

 

K uspěšnému vyřízení doporučujeme zaslat email na reklamace@obuv-beako.cz.cz s informací o číslu objednávky, vypsanými položkami k vrácení a číslem účtu, kam má být částka zaslána.

Pozor! Vrácení může být vyřízeno pouze při zaslání emailu/zprávy/průvodnímu dopisu/vyplněném formuláři s informacemi, co s vrácenou zásilkou máme udělat (zda vyměnit nebo např. vrátit peníze) nebo jinou formou dle volby zákazníka nás informovat. V případě dotazů či při komplikacích zavolejte na naší linku. Vzor odstoupení naleznete zde.