Neohodnoceno

Kiwi osvěžovač obuvi Floral, 100ml

  • neutralizuje nepříjemné pachy
  • zanechává příjemnou vůni
Kiwi osvěžovač obuvi Floral neutralizuje nepříjemné pachy, udržuje obuv svěží a propůjčuje jí příjemnou vůni.
Můžeme doručit do:
7.2.2023
Skladem
Značka: Kiwi
158 Kč
Kategorie: KRÉMY A IMPREGNACE
NEBEZPEČÍ
Extrémně hořlavý aerosol.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování.
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými plameny a jinými zdroji zapálení. Nekuřte.
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.